Archív

2017

Požiarno-taktické cvičenie

V rámci preverovania zručností DHZO Vyšný Kubín, Jasenová a Bziny bolo dňa 26.11.2017 organizováné, v spolupráci s OFZ a.s., prevádzka Široká, požiarno-taktické cvičenie zamerané na požiar skládky tzv "BIGBAGOV" v areáli OFZ a.s. Všetky hasičské družstvá prišli na vozidlách IVECO DAILY CAS 15, Vyšný Kubín s posádkou 1+3, Jasenová mala zásahové družstvo 1+3 a Bziny prišli s posádkou 1+5. Počas cvičenia si dobrovoľní hasiči vyskúšali hasenie požiaru vodou z hasičského automobilu a podzemného hydrantu, hasenie strednou a ťažkou penou a kyvadlovú dopravu vody. 

Z našich hasičov sa cvičenia zúčastnili: Filip Marko, Pavol Dančo, Jozef Chudiak, Michal Duraj, Peter Tabačka a Michal Duraj ml.

 

Hasičská brigáda

V duchu motta dobrovoľných hasičov "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc" sme sa aj tento rok rozhodli vykonať brigádu vo farskom dvore na Bzinách. Tento raz sme vypratali priestory hospodárskej budovy za farou, poukladali farské lešenie, pretriedili podlážky z lešenia a povyhadzovali staré matrace. Poškodené sme poukladali na kopu pri budove. 

Počas brigády sme ešte urobili poriadok v hasičskej garáži, poumývali IVECO DAILY a poskaladali kalové čerpadlo HERON. 

Brigády sa zúčastnili: Peter Jakubjak, Pavol Dančo, Pavol Záhora, Jozef Chudiak, Filip Marko, Michal Duraj, Dominika Olíková, Miriam Banďošová, František Kajan a Stanislav Málik.

 

Nočná súťaž vo Vyšnom Kubíne

Športovú sezónu sme ukončili na nočnej hasičskej súťaži vo Vyšnom Kubíne. Zúčastnili sa jej naši muži a ženy, ktorí súťažili v kategórii PS 12 s požičanou hasičskou striečkou od DHZ Vyšný Kubín a v kategórii super šport s našou novou hasičskou striekačkou. Dievčata v obidvoch kategóriách získali 1. miesto. Mužom súťaž nevyšla podľa predstáv a nebsadili tak žiadne pódiové miesto ani v jednej zo súťaží.

 

Pretek jednotlivca členov DHZ Bziny

Dňa 30.9.2017 sa na futbalovom ihrisku uskutočnil pretek jednotlivca členov DHZ Bziny. Bol to už 7 ročník a opäť priniesol veľmi dobré výsledné časy a napínavý a vyrovaný priebeh najmä v kategórii mužov. Sprestrením súťaže bola účasť najmladšieho súťažiaceho - Soni Chudiakovej, ktorá napriek tomu, že súťažila prvý krát a pri starších a skúsenejších pretekároch, nijako nezaostala za ich výkonmi.

 

Súťaž v Oravskom Podzámku

Dňa 22.7.2017 sme boli na hasičskej súťaži v Oravskom Podzámku. Už tradične na túto súťaž chodíme so zmiešaným družstvom mužov a žien. Na veľmi pekne zorganizovanej súťaži, ktorá sa vždy nesie najmä v priateľskom duchu sme v silnej konkurencii obsadili pekné 3. miesto.

 

Čistenie studne

V lete sme si pripravili tematické cvičenie na odskúšanie elektrocentrály a elektrického ponorného čerpadla. V obci Horná Lehota sme našemu členovi M. Mlynarčíkovi aj takýmto spôsobom pomohli pri čistení studne. 

Akcie sa zúčastnili: Filip Marko, Michal Mlynarčík, Peter Tabačka, Dominika Olíková, Peter Jakubjak a Norbert Záhora. 

 

(Ne)náročná hasičina

Dňa 2.9.2017 sa v našej obci konal už 6. ročník hasičskej súťaže (Ne)náročná hasičina s netradičnou hasičskou disciplínou – záchrana zranenej osoby s požiarnym útokom z prívesného hasičského vozíka.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 9 hasičských družstiev. Naše pozvanie prijali hasiči z Kňažej, Vyšného Kubína a hasiči z Českej republiky – Krásná Mohelnice. Medzi súťažnými družstvami opäť  nechýbali ani naši muži nad 35 rokov. Svojim výkonom ukázali, že aj napriek pribúdajúcemu veku nestratili nič na svojej rýchlosti a dokážu byť rovnocenným súperom aj mladším družstvám. Spestrením súťaže bol už tradičný exhibičný medzinárodný mix, ktorý tento rok dosiahol najlepší čas zo všetkých súťažných družstiev.

V kategórii mužov sa na prvej priečke umiestnili hasiči zo Bzín, druhé miesto obsadili hasiči z Krásnej - Mohelnice a tretí skončili hasiči z Kňažej. V kategórii žien vyhrali dievčatá z Českej republiky – Krásná Mohelnice a naše dievčatá skončili druhé.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali pri organizácii súťaže, ale aj počas nej a všetkým, ktorí svojou účasťou na súťaži podporili našich hasičov.

 

MDD

Aj tento rok sme pre naše detičky počas osláv dňa detí pripravili ukážky našej techniky a naši hasiči deťom predviedli zásah z hasičského automobilu IVECO Daily. Všetci si mali možnosť pozrieť a vyskúšať hasičské náradie a hasičský automobil.

 

Požehnanie hasičského auta v Krásnej

Dňa 10.6.2017 sa zástupcovia DHZ Bziny na pozvanie predstaviteľov družobnej obce Krásná a ich DHZ zúčastnili slávnostného vysvätenia nového hasičského automobilu. Za náš zbor boli prítomní: Juraj Záhora, Jozef Chudiak, Norbert Záhora a Jozef Podstrelený.

 

Okresné kolo

Dňa 03.06.2017 sme sa zúčastnili okresnej súťaže hasičských družstiev, ktorá sa konala v Dolnom Kubíne. Súťaže sme sa zúčastnili v kategóriách mužov a žien. 

Naše dievčatá opäť potvrdili, že vo svojej kategórii patria medzi najlepšie v okrese, keď obsadili veľmi pekné 2. miesto. Žiaľ 2. miesto malo pre nás trochu trpkú príchuť, pretože dievčatá museli nastúpiť na požiarny útok s rozdeľovačom, ktorý mal vytrhnutú poistku, čo sa nakoniec podpísalo pod horší dosiahnutý čas a prišli tak o 1. miesto, ktoré obhajovali z predchádzajúcich 2 rokov. 

Muži v silnej konkurencii skončili na peknom 7. mieste. Aj od nich sa však štastie odvrátilo, nakoľko im bolo, chybou rozhodcu, nepravodlivo pridelených 10 tresných sekúnd a tak prišli o pódiové umiestnenie. Na súťaži sme sa predstavili s novou prenosnou motorovou striekačkou PS16.

 

Požehnanie kaplnky sv. Floriána

 

Dňa 4.5.2017 bola pri kostole na Bzinách slávnostne požehnaná kaplnka sv. Floriána, ktorú vybudovali naši členovia najmä zásluhou Jozefa Podstreleného, ale k vybudovaniu tohto diela nemalou mierou prispeli aj občania našej obce. Autorom sochy sv. Floriána bol p. Augustín Čajka z Medzibrodia n/Oravou.

 

2016

Hasičská súťaž v Oravskej Porube

Dňa 13.8.2016 sa naše dievčatá zúčastnili hasičskej súťaže v Oravskej Porube. Súťaž absolvovali v značne pozmenenej zostave, čo sa podpísalo aj na ich výkone, keď obsadili konečné 5. miesto.

 

Hasičská súťaž v Oravskom Podzámku

Dňa 23.7.2016 sme sa zúčastnili hasičskej súťaži v Oravskom Podzámku. Tento krát nás reprezentovalo veľmi zaujímavé zmiešané hasičské družstvo (3 dievčatá, 4 muži), ktoré súťažilo v kategórii mužov. Žiaľ po nevydarenom prvom pokuse (časy oboch pokusov sa sčítavali) sme skončili na 7. mieste. Veľmi milo nás prekvapilo srdečné privítanie našich priateľov z Oravského Podzámku a Dolnej Lehoty ako aj diplom za najsympatickejšie družstvo súťaže. Cítili sme sa tam super, k čomu prispela aj výborná atmosféra počas súťaže a najmä jej dobrá organizácia. Skvelú a nezabudnuteľnú bodku po súťaži dali kolotoče a večerná hudba s tancovačkou.

PS: Dominika ťa pozná ... J

 

Hasičská súťaž v Istebnom

Dňa 17.7.2016 sme sa zúčastnili hasičskej súťaži v obci Istebné. Naše dievčatá skončili na peknom 2. mieste a muži vo svojej kategórii obsadili 6. miesto.

 

Okresná súťaž

Dňa 26.6.2016 sme sa zúčastnili okresnej hasičskej súťaži, ktorá sa konala v Sedliackej Dubovej. Naše dievčatá potvrdili úlohu favoritiek a svoju kategóriu vyhrali, čím obhájili minuloročné prvenstvo. Muži vo svojej kategórii obsadili pekné ôsme miesto.

 

(Ne)náročná hasičina

Dňa 18.6.2016 sa u nás, opäť po roku, uskutočnila hasičská súťaž. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 14 hasičských družstiev, medzi ktorými nechýbali ani naši muži nad 35 rokov a tradičný exibičný medzinárodný mix. Zo zahraničných hostí prijali naše pozvanie hasiči z Českej republiky a Poľska. V kategórii mužov sa na prvej priečke umiestnili podľa predpokladov hasiči z českej Krásnej - Mohelnice, druhé miesto obsadil Oravský Podzámok a tretí skončili hasiči z Kňažej. V kategórii žien vyhrali dievčatá z Krásnej - Mohelnice, druhé skončili naše dievčatá a tretie miesto obsadila Liptovská Lúžna. Naši muži sa vo svojej kategórii umiestnili na siedmom mieste, nakoľko im nevyšiel požiarny útok v druhom kole. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii súťaže, ale aj počas nej, najme nášmu moderátorovi p. Jánovi Pšenákovi. 

A ešte na záver, pre bližšie zainteresovaných, jedna pamätná veta zo súťaže: „Jožo, to je jedno, aj tak nemám prúdnicu“. :-)

 

MDD

Dňa 12.6.2016 sme  aj mi prispeli k oslave dňa detí na futbalovom ihrisku, vrámci ktorej sme deťom predliedli požiarny útok v hasičskom športe a malí aj veľkí účastníci mali možnosť si prezrieť našu hasičskú techniku, najmä nové hasičské auto Iveco Daily a vyskúšať si zásahový oblek. Našli sa aj odvážnejší, ktorí vyskúšali ako sa "hasení" z vytvoreného "C" prúdu pomocou kombinovanej prúdnice.

 

Trojičný útok

V sobotu 21.5.2016 sme sa zúčastnili hasičskej súťaže vo Vyšnom Kubíne. V tejto tradične zaujímavej a tento rok aj mimoriadne vyrovnanej súťaži sa naše dievčatá umiestnili na 2. mieste, muži skončili na 6. mieste.

 

Dňa 10.05.2016 sme vykonali 1. taktické cvičenie v tomto roku. Zamerané bolo na zábeh noveh hasičskej techniky, t.j. Iveco Daily a protipovodňový vozík. Cvičenie prebiehalo pri rieke Orava pri plynovode a pri výrobnom závode Slovlepex. Vyskúšali sme si sanie vody z rieky pomocou plávajúceho čerpadla a prenosnej motorovej striekačky Tohatsu a následný požiarny útok s použitím jedného C prúdu, 2 C prúdov z rozdeľovača a jedného B prúdu s prúslušnými C, resp. B prúdnicami. Ďalej sme vyskúšali čerpanie vody pomocou kalového čerpadla a elektrocentrálu s osvetľovacou technikou. Na záver sme vykonali plnenie nádrže hasičského automobilu z pozemného hydrantu a požiarny útok s vodou z uvedenej nádrže. Tejto akcie sa zúčastnilo 10 našich hasičov.

 

Tohto roku je na Bzinách pred obecným úradom opäť postavený máj. Najväčšiu úlohu pri stavaní mája zohrali naši dobrovoľní hasiči, ktorí celé podujatie pripravili. Hlavným organizátorom celej akcie bol Jozef Podstrelený. Našim hasičom pomáhali aj mladší i starší občania našej obce, ktorí vytvorili zohratý tým a tak všetko dopadlo na jednotku. Bola radosť pozerať na mužov v krojoch, ale aj uniformách. Svojim spevom ich pri práci povzbudzoval spevácky súbor Bzinček senior.

 

Dňa 16.04.2016 sa Pavol Dančo a Michal Duraj zúčastnili v Martine - Priekope školenia na obsluhu rádiových zariadení a obsluhu elektrocentrály. Po úspešnom absolvovaní školenia, získali preukaz operátora a osoby poučenej na obsluhu el. zariadenia NN.

 

Dňa 05.04.2016 sme sa v Sedliackej Dubovej zúčastnili školenia obsluhy hasičského automobilu Iveco Daily. Školenia sa zúčastnili: Michal Jakubjak, Pavol Dančo, Juraj Záhora, Michal Duraj, Andrej Sopko, Jozef Podstrelený, Peter Jakubjak, Pavol Záhora a Marek Jakubjak.

 

V dňoch 1.4. a 2.4. sme absolvovali "sústredenie" na chate na Kubínskej holi. Tejto vydarenej a zaujímavej akcie sa zúčastnilo 14 hasičov. Aj napriek neskorému dátumu bola pre nás všetkých veľmi zaujímavá a úsmevná doobedná lopárovačka, ale určite radi budeme spomínať a na napínavé aktivity, východ slnka a samozrejme tancovačku. Veľká vďaka patrí Jožkovi Brtošovi, ktorí nám poskytol chatu a pomohol s občerstvením.

 

V nedeľu 28.2.2016 sme sa po sv. omši v kostole na Bzinách modlili krížovú cestuVeľkonočných sviatkov sme sa aj tento rok zúčastnili strážením Božieho hrobu a účasťou na Veľkonočnej vigílii. Stráženia Božieho hrobu sa zúčastnilo 28 hasičov. Strážiť nám pomohli aj dvaja občania.

 

29. februára 2016 bol nášmu hasičskému zboru slávnostné odovzdaný hasičský automobil Iveco Daily protipovodňový vozík. Akcieschopnosť a materiálne vybevenie nášho zboru sa tak výrazne zlepšila.

 

2015

Dňa 11.10.2015 sme sa vo Vyšnom Kubíne zúčastinli zaujímavého a verím, že pre všetkých zúčastených poučného okrskového taktického cvičenia. Cieľom taktického cvičenia bolo vytvoriť diaľkové útočné vedenie pomocou PS 12 zapojených do série, do kopca smerom ku Choču. Do Vyšného Kubína sme prišli na hasičskej Ávii. Naše zásahové družstvo bolo na začiatku celej vetvy, kde sme pomocou PS12 a plávajúceho koša čerpali vodu z miestneho potoka a následne ju dopravovali pomocou 4 hadíc B75 do ďalšej PS12 (DHZ Jasenová), odkiaľ bola následne dopravovaná do ďaľších striekačiek (DHZ Malatiná, DHZ Medzibrodie a DHZ Vyšný Kubín) zapojených v sérii. Na tomto taktickom cvičení sme zároveň vyskúšali aj nové zásahové hasičské obleky, prilby a obuv, ktoré nám prišli 05.10.2015. Taktického cvičenia sa zúčastnili: Peter Jakubjak, Juraj Záhora, Filip Marko, Michal Duraj, Peter Tabačka, Jozef Chudiak a Martin Matejek.

 

Dňa 08.10.2015 sa uskutočnil X. ročník Hasičského výstupu na Choč, ktorí organizovalo OR HaZZ v Dolnom Kubíne. Zúčastnili sa ho aj traja členovia nášho zboru.

 

Dňa 24.09.2015 03.10.2015 sa na futbalovom ihrisku uskutočnil pretek jednotlivca členov DHZ Bziny. Tento rok opäť s peknými a veľmi tesnými výsledkami, ale najmä napínavým priebehom počas celej súťaže. V kategórii muži zvíťazil Filip Marko a v kategórii ženy zvíťazila Aneta Bartošová.

 

Dňa 19.9.2015 sme sa zúčastnili hasičskej súťaže v Buczkowiciach v Poľsku. Súťaže sa zúčastnili: Pavol Dančo, Pavol Záhora, Norbert Záhora, Michal Duraj, Michal Duraj ml., Peter Tabačka, Michal Mlynarčík a Jozef Chudiak. Domov, na pamiatku, priniesli pekný pohár.

 

Už tradične sme sa zúčastnili opäť veľmi pekne pripravenej hasičskej súťaže vo Vyšnom Kubíne. Súťaž sa konala dňa 12.9.2015. Dievčatám sa podarilo vybojovať pekné 2. miesto, muži skončili na 9. mieste.

 

Dňa 6.9.2015 sa v našej obci konal už 4. ročník hasičskej súťaže (Ne)náročná hasičina s netradičnou hasičskou disciplínou "záchrana osôb s požiarnym útokom z prívesného hasičského vozíka". Sme radi, že sme nepodľahli tlaku z okolia a súťaž si aj naďalej zachováva svoju výnimočnosť a charakter (ne)náročnej súťaže v našom regióne, keďže sa jednotlivé pozície na požiarnom útoku losujú. 

Súťaže sa opäť zúčastnili aj naši priatelia z Českej republiky a Poľska. Veľmi pekným spestrením bola tradičná účasť bzinských mužov na 35 rokov a vytvorenie medzinárodného mixu. Medzinárodný mix tvorili dvaja Češi, dvaja Poliaci a traja Slováci. Obidva tými predviedli, že im nerobí problém zvládnuť takúto disciplínu aj bez prechádzajúcej prípravy. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 11 hasičských družstiev. V kategórii ženy vyhrali naše dievčatá (v nových dresoch :-)) pred súperkami z Krásnej - Mohelnice. Kategóriu mužov jednoznačne ovládli hasiči z Česka, keď obsadili 1. aj 2. miesto. Na tretej pozícii sa umiestnili hasiči z Kňažej, 4. skončili naši chlapi, 5 miesto patrilo Vyšnému Kubínu, na 6. mieste skončili hasiči zo Žaškova, ktorí sa súťaže zúčastnili prvý krát a na 7. priečke sa umiestnilo zmiešané družstvo (muži + ženy) z Wilkowíc. Je potrebné poukázať na fakt, že naši hasiči si počínali veľmi dobre a v súťaži nezaostávali za svojimi súpermi aj napriek tomu, že vlastne súťažili v konkurencii silných hasičských striekačiek (v porovnaní s tou našou).

Za pomoc pri súťaži ďakujeme najmä OZ Chuť Žiť a obecnému úradu obce Bziny, vďaka ktorým mohli naši zahraniční hostia prísť na dva dni, keďže mali zabezpečené ubytovanie so stravou a deň pred súťažou mali pripravený pekný kultúrny program spojený s návštevou artikulárneho kostolíka v Leštinách a Aquaparku v Dolnom Kubíne. Taktiež ďakujeme dievčatám (ženám) zo Bzín, ktoré počas súťaže pomáhali s prípravou guláša a rozhodcom Júliusovi Molnárovi a Vladimírovi Smolkovi za férové rozhodovanie.

 

Dňa 15.8.2015 sme sa zúčastnili hasičskej súťaže u našich priateľov v Krásnej - Mohelnice, pri príležitosti 80. výročia založenia SDH Krásná - Mohelnice. Naše dievčatá príjemne prekvapili a súťaž vo svojej kategórii vyhralichlapci obsadili 4. miesto. Súťaž sa ukončila veľmi príjemným a priateľským večerným posedením a tancovačkou.

 

V sobotu 20.06.2015 sa naše dievčatá zúčastnili krajskej hasičskej súťaže v Hliníku nad Váhom (Bytča). Súťaže sa zúčastnilo celkovo 37 hasičských družstiev. Dievčatá sa vo svojej kategórii zmestili do TOP 10 v Žilinskom kraji, keď obsadili celkové pekné 10. miesto. Náš hasičský zbor reprezentovali: Aneta Bartošová, Petra Fejová, Miriam Marettová, Dominika Chudiaková, Dominika Olíková, Dominika Otrubová, Kristína Kajanová, Simona Žiaková, Zuzana Mäsiarová a Miriam Banďošová.

 

Dnes 7.6.2015 sme sa zúčastnili okresnej hasičskej súťaže v Kraľovanoch. Napriek problémom, ktoré nás zastihli na poslednú chvíľu (v sobotu sa nám pokazila hasičská striekačka a zranila jedna členka súťažného družstva) sme sa nevzdávali a zúčastnili sme sa súťaže v obidvoch kategóriách. O to cennejšie sú umiestnenia, ktoré sme dosiahli. 

Dievčatá zvládli požiarny útok so slušným časom a po tejto disciplíne im patrilo 4. miesto, avšak na štafete odovzdali všetko čo v nich bolo a dosiahli historický úspech keď nakoniec dokázali všetkých predbehnúť a celkovo skončili na 1. mieste. Vybojovali si tak postup na krajské kolo do Hliníka nad Váhom, okres Bytča. Súťaže sa zúčastnili: Aneta Bartošová, Žaneta Podstrelená, Petra Fejová, Miriam Marettová, Dominika Chudiaková, Dominika Olíková, Dominika Otrubová, Kristína Kajanová a Miriam Banďošová. Dievčatá som na Vás hrdý a veľmi sa teším z tohoto úspechu. Veľmi ste ma potešili. Teraz sa treba dobre pripraviť na krajskú súťaž. Verím, že tam budeme vzorne reprezentovať náš zbor a aj náš okres.

Netreba zabúdnúť ani na našich mužov, ktorí v konkurencii 22. súťažných družstiev skončili na veľmi peknom 6. mieste. Som rád, že k tomuto umiestneniu prispeli aj naší dvaja noví mladí debutanti. Za mužov súťažili:Michal Duraj, Michal Mlynarčík, Pavol Záhora, Jozef Chudiak, Filip Marko, Jiří Dvořák a prvý krát aj Peter Tabačka a Michal Duraj ml. Podporný tím: Peter Jakubjak, Marek Maretta, Vladimír Smolka, Norbert Záhora, Ján Beňuš, Lenka Ďuranová, Lucia Marková, Lucia Jakubjaková + traja nádejní plameniaci :-)).

 

Dňa 30.05.2015 sme sa zúčastnili hasičskej súťaže Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne. Družstvo žien sa umiestnilo na peknom druhom mieste a muži skončili piaty

 

Aj tento rok sme sa aktívne podieľali na slávení veľkonočných sviatkov v našej obci. Zúčastnili sme sa obradov na Veľký piatok, stráženia Božieho hrobu a príprave ohňa na Veľkonočnú vigíliu na Bielu sobotu ako aj procesie na konci vigílie. Boží hrob strážili: Filip Marko, Peter Jakubjak, Pavol Dančo, Lenka Dančová, Ján Beňuš, Ján Beňuš ml., Petra Fejová, Miriam Marettová, Dominika Chudiaková, Jozef Chudiak, Dominika Otrubová, Aneta Bartošová, Vladimír Záhora, Michaela Jakubjaková, Marek Maretta, Norbert Záhora, Pavol Záhora, Tomáš Záhora, Jozef Podstrelený, Lukáš Pšenák, Marek Jakubjak, Michal Duraj, Jiří Dvořák a Lukáš Záhora.

 

2014

Dňa 11.10.2014 sme urobili svadobnú bránu nášmu členovi Lukášovi Záhorovi.

 

V dňoch 05.10.2014 12.10.2014 sa na futbalovom ihrisku uskutočnil IV. ročník súťaže Pretek jednotlivca členov DHZ Bziny. V kategórii mužizvíťazil Filip Marko s výsledným časom 13,14 s, na 2. mieste sa umiestnilPavol Dančo - výsledný čas 14,29 s a 3. miesto získal Andrej Sopko s časom15,09 s. V kategórii ženy zvíťazila Aneta Bartošová, ktorá dosiahla výsledný čas 16,60 s, na 2. mieste skončila Dominika Chudiaková - výsledný čas17,50 s a na 3. mieste sa umiestnila Lenka Ďuranová s výsledným časom20,61 s.

 

Dňa 13.09.2014 sme ukončili súťažný rok na hasičskej súťaži "Nočný útok do kopca" vo Vyšnok KubíneDievčatám opäť ako na poslednej súťaži tesne utieklo miesto v prvej trojke a tak skončili na nepopulárnom 4. mieste. Družstvo mužov obsadilo v silnej konkurencii pekné 5. miesto.

Naše dievčatá sa dňa 31.08.2014 zúčastnili hasičskej súťaže v Liptovskej Lúžnej. Dievčatám tesne ušlo miesto na stupni víťazov, keď skončili na 4. mieste.

 

Dňa 10.08.2014 sa súťažné družstvo žien opäť zúčastnilo hasičskej súťaže v Chlebniciach. Súťaž pozostovála z dvoch disciplín a to štafety na 400 m a požiarneho útoku. Diavčatám sa darilo veľmi dobre, veď skončili na peknom 2. mieste.

 

Naše dievčatá sa zúčastnili hasičskej súťaže v Oravskej Porube. Súťaž sa konala 27.07.2014. Divečatá potvrdili tohtoročnú úspešnú sezónu a náš zbor dôstojne reprezentovali. V súťaži obsadili 3. miesto.

 

V utorok 15.07.2014 sme zorganizovali hasičskú brigádu, aby sme vypratali naše hasičské priestory, ktoré sme uvoľnili pre obecný úrad, keďže sa začína s jeho prístavbou. Zároveň sme pomohli s vyprázdnením garáže v obecnom úrade, kde bolo uskladnené oplotenie z cintorína a previezli sme ho do farskej záhrady.

 

V sobotu 05.07.2014 sa naše dievčatá, opäť po roku, predstavili na hasičskej súťaži dorastu z celého regiónu Oravy. Svojimi výkonmi nesklamali a obsadili veľmi pekné 3. miesto. Naše dorastenky dosiahli tento úspech spoločne s tromi dievčatami z Vyšného Kubína (Simona Žiaková, Andrea Kvasničáková a Zuzana Mäsiarová), ktoré doplnili naše súťažné družstvo a svojimi výkonmi aj oni prispeli k tomuto peknému výsledku. Dievčatám ďakujeme za ich ochotu prísť na súťaž a vzorné reprezentovanie nášho zboru. Náš zbor reprezentovali: Kristína Kajanová, Petra Fejová, Dominika Chudiaková, Aneta Bartošová a Dominika Otrubová.

 

V našej obci sa po roku opäť konala hasičská súťaž (Ne)náročná hasičina s netradičnou súťažnou disciplínou a to "záchrana s následným požiarnym útokom z prívesného hasičského vozíka". V sobotu 21.06.2014 sa zišlo celkovo 13 súťažných družstiev, aby sa spoločne zabavili a utužili, prípadne získali nové, priateľské vzťahy medzi hasičskými zbormi, pretože to bol hlavný cieľ tejto súťaže. Samozrejme sa aj súťažilo. Súťaže sa zúčastnili hasiči a hasičky z Kňažej, Vyšného Kubína, Kraľovian, Párnice, nechýbali ani naši priateľia z poľských Wilkowíc, veľmi nás potešila prvá účasť našich priateľov z českej obce Krásná a naši hasiči vytvorili celkom 3 súťažné družstvá, keď sa po dlhšej prestávke opäť predstavili aj naši muži nad 35 rokov. Veľmi príjemným spestrením súťaže bolo vytvorené hasičské družstvo "medzinárodný mix", ktoré svojimi výbornými výkonmi prekvapilo všetkých zúčastnených. Tento tím, ktorý tvorili traja slováci, dvaja poliaci a dvaja češi, dosiahol najleší čas celej súťaže. Súťaž sa začala slávnostným nástupom a štátnymi hymnami zúčastnených krajín. Celou súťažou nás sprevádzal, pre nás už známy, moderátor Miloš Hrabovský, šéfredaktor rádia Rebeca. Víťazmi v kategórii muži sa stali hasiči z Kňažej2. miesto patrilo Wilkowiciam a na 3. mieste skončili Bziny. V kategórii ženy vyhrali hasičky zo Bzíndruhé skončili dievčatá z Vyšného Kubína a tretie hasičky z Wilkowíc. Mimo súťaž bol vyhodnotený ako najlepší strojník p. Jozef Brtoš zo Bzín a najlepším súťažiacim sa stala Kristína Kajanová z DHZ Bziny. Ďakujeme moderátorovi Milošovi za skvelé sprevádzanie počas celej súťaže, fotografovi p. Venancovi Marettovi za zdokumentovanie súťaže, rozhodcom p. Júliusovi Molnárovi z Medzibrodia, p. Jánovi Janotovi z Dolného Kubína a p. Vladimírovi Smolkovi z Dolnej Lehoty za férové rozhodovanie, hasičom z Vyšného Kubína za požičanie súťažných terčov a aparatúry na ozvučenie súťaže a samozrejme aj divákom, ktorí sa prišli pozrieť na súťaž a povzbudiť svojich hasičov. Taktiež ďakujeme p. starostovi a obecnému úradu Bziny, ktorí sa spolupodieľali na tejto akcii zakúpením pohárov pre víťazov, odmien pre partnerské hasičské družstvá zo zahraničia, surovín na guláš a klobásu. Ďakujeme aj našim partnerským obciam Krásná a Wilkowice za to, že prijali naše pozvanie.

 

 

V sobotu 14.06.2014 sme sa už tradične zúčastnili pekne pripravenej hasičskej súťaže "Trojičný útok" vo Vyšnom Kubíne. Našim dievčatám sa podarilo umiestniť na 2. miestemuži skončili na 6. mieste. Opäť sme sa zúčastnili aj súťaže jednotlivcov a súťaže o najrýchlejšie sanie. Naši hasiči si v týchto disciplínach počínali výborne. V súťaži jednotlivcov obsadil Jozef Chudiak 1. miestoFilip Marko 3.miesto a Dominika Chudiaková 2. miesto. V súťaži o najrýchlejšie sanie sa Dominika Chudiaková a Petra Fejová umiestnili na 3. mieste. S hasičmi z Vyšného Kubína máme veľmi dobré vzťahy, výbornú vzájomnú spoluprácu a cítime sa u nich takmer ako doma, čo sme aj potvrdili večernou tancovačkou a neskorým odchodom domov :-).

 

V nedeľu 08.06.2014 sme sa zúčastnili okresnej hasičskej súťaže v Párnici. Súťažili sme v kategórii muži a ženy. Naše dievčatá konečne, po dvoch predchádzajúcich smolných ročníkoch, všetko dobre zvládli a skončili na veľmi peknom 2 mieste. K ich úspechu pomohola aj Daniela Komárová z Vyšného Kubína, ktorá bola ochotná pomôcť našim dievčatám, nakoľko im na súťaž chýbala jedna členka. Daniele veľmi pekne ďakujeme za pomoc a veľmi dobý výkon, ktorým výrazne prispela k tomuto peknému umiestneniu. Muži skončili na 14. mieste, keďže im moc nevyšla štafeta.

 

V sobotu 07.06.2014 sme aj my spestrili oslavy dňa detí na futbalovom ihrisku, vytvorením dvoch stanovíšť (rozhadzovanie a zmotávanie hadíc, zhadzovanie kolíkov vodou pomocu džberovej striekačky). Počas súťaženia si deti mohli pozrieť aj ukážku požiarneho útoku.

 

Dňa 24.05.2014 sme sa, opäť po roku, zúčastnili hasičskej súťaže v Buczkowiciach v Poľsku. Ďakujeme Autoškole Beňuš za poskytnutie automobilu a PHM na odvoz hasičského družstva na súťaž.

 

Aj tento rok sme prispeli svojou aktívnou účasťou k sláveniu veľkonočných sviatkov strážením Božieho hrobu. Stráž držali: Juraj Záhora, Peter Jakubjak, Filip Marko, Lucia Marková, Ján Beňuš, Ján Beňuš ml., Pavol Dančo, Tomáš Záhora, Miriam Marettová, Petra Fejová, Norbert Záhora, Marek Maretta, Jozef Podstrelený, Žaneta Podstrelená, Michal Duraj, Pavol Záhora, Michal Jakubjak, Dominika Chudiaková, Aneta Bartošová, Dominika Olíková, Filip Danko, Juraj Záhora ml., Andrej Sopko, Jozef Chudiak a Daniela Záhorová.

 

Dňa 11.04.2014 sa na ÚzV DPO SR v Dolnom Kubíne konalo overenie vedomostí z oblasti ochrany pred požiarmi na získanie odznaku odbornosti hasiča II. a III. stupňa. Odznak odbornosti III. stupňa získal z nášho zboru Jiří Dvořák a odznak odbornosti II. stupňňa Peter Jakubjak.

 

V obci Bziny bola vykonaná základná odborná príprava členov hasičskej jednotky. Praktická časť bola vykonávaná v sále Kultúrneho domu Bziny a praktická časť na futbalovom ihrisku, resp. pri rieke Orava. Počas odbornej prípravy boli dobrovoľným hasičom prednášané témy formou prezentácii cez data projektor a praktickými ukážkami na hasičskej technike T148 CAS 32, Ávia A31, Iveco Daily, PS 12 a plávajúcom čerpadle. Taktiež im boli vysvetlené a ukázané materiálno technické prostriedky používané počas zásahov pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach ako aj osobná výstroj a výzbroj hasiča. Účastníci odbornej prípravy si mali možnosť na uvedenej hasičskej technike a materiálno technických prostriedkoch vyskúšať, resp. naučiť sa najmä základné pravidlá a postupy pri tvorbe sacieho vedenia a útočného vedenia pri požiari. Zároveň sa naučili vykonať zásah pri požiari ťažkou a strednou penou. Odborná príprava bola realizovaná lektormi Odbornej školy DPO SR Martin v rozsahu 40 hodín. Ukončená bola skúškou pred skúšobnou komisiou s následným vydaním osvedčení.

 

Dňa 13.03.2014 o 19,05 hod. bol starostovi obce Bziny, náhodným okoloidúcim, ohlásený požiar horľavých látok pri plynovode v katastri obce Bziny. Na miesto požiaru boli vyslaní členovia DHZ Bziny, ktorý zistili, že sa jedná o požiar nahromadeného odpadu s plochou cca 20 m2 v blízkosti suchého trávnatého porastu a vysušených krovín. Tento požiar bol už v štádiu dohorievania, napriek tomu tu boli dva menšie ohniská a tlejúce horľavé látky. Členovia hasičskej jednotky ohniská a tlejúce horľavé látky následne uhasili. Pri hasení bolo použité plávajúce čerpadlo, pomocou ktorého bola čerpaná voda z rieky Orava a bol vytvorený jeden C prúd. Hasiacich prác za DHZ Bziny sa zúčastnili: Ján Adamec, Pavol Dančo, Michal Duraj, Marek Jakubjak, Michal Jakubjak, Peter Jakubjak a Juraj Záhora. Predpokladaná príčina vzniku požiaru je nedbalostné konanie – spaľovanie odpadu nezistenou osobou. Pozitívne na tejto udalosti bolo, že členovia DHZ Bziny boli schopní výjazdu v minimálnom počte 1+3 do 10 min.

 

Dňa 08.03.2014 sme sa zúčastnili Výročnej členskej schôdze u našich kolegov a priateľov vo Wilkowiciach. Mali sme možnosť vidieť priestory hasičskej stanice, podrobnejšie sa oboznámiť s ich bohatou históriou a zažiť veľmi peknú atmosféru, ktorá vládne na takomto podujatí. Ďakujeme poľským hasičom za ich srdečné pozvanie. Pri tejto príležitosti sme im odovzdali ďakovné listy a pamätnú prúdnicu, na ktorej vyhotovení mali veľkú zásluhu p. Jiří Holeček a p. Jozef Podstrelený, za čo im veľmi pekne ďakujem. Delegáciu nášho zboru tvorili: Peter Jakubjak, Juraj Záhora, Pavol Dančo, Lucia Marková a Michal Duraj.

 

2013

V snahe získať finančné prostriedky pre náš hasičský zbor, sme spolu s pánom starostom a p. Mokošovou, podali dve žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu vyčlenené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Prvá žiadosť bola podaná vo výzve č. V. na odbornú prípravu, preventívnovýchovnú a odbornú výcvikovú činnosť, druhá bola podaná vo výzve č. VI. na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia. Nám sa, z veľkého počtu žiadateľov, podarilo získať dotáciu z výzvy č. V. v hodnote 1 000 €, teda na odbornú prípravu, preventívnovýchovnú a odbornú výcvikovú činnosť. Touto cestou sa chcem poďakovať p. starostovi a p. Mokošovej, ktorí mali najväčší podiel na spracovaní a získaní uvednej dotácie.

 

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc! Toto motto dobrovoľných hasičov bolo u nás opäť aktuálne, keď sme, tak ako sme si predsavzali, aj tento rok vykonali niečo pre potreby našej farnosti. Dňa 26.10.2013 sme zvalili a odpratali objekt vo farskom dvore, ktorý bol už dlhé roky v dezolátnom stave a spílili vyschnuté stromy vo svahu nad farou. Zároveň sme konečne presunuli hasičskú Áviu do priestorov pri ČOV. Dokonca prišiel aj Lukáš :-). Úspešne zvládnutý deň sme ukončili spoločným posedením a opekačkou.

 

Dňa 21.09.2013 sme boli na hasičskej súťaži v Buczkowicach. Mali sme možnosť vidieť ako sa vykonáva hasičský šport v Poľsku. Súťaž podľa poľských pravidiel a s poľským hasičským športovým náradím sme si aj vyskúšali. Musíme povedať, že pre nás to bola veľmi dobrá skúsenosť, nie len po športovej stránke, ale najmä bolo veľkým zážitkom sledovať, akým spôsobom a hlavne na akej úrovni sú takéto podujatia v Poľsku vykonávané. Po súťaži sme boli pozvaní na výborný obed a na záver sme mali možnosť pozrieť si hasičskú stanicu dobrovoľných hasičov vo Wilkowiciach. Opäť sme len s úžasom sledovali ako ďaleko sú naši poľský kolegovia pred nami. Za všetko im veľmi pekne ďakujeme.

 

Dňa 07.09.2013 sme sa zúčastnili, opäť veľmi pekne pripravenej, súťaže Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne. Tento rok bola súťaž spestrená aj súťažou jednotlivcov o najrýchlejšie pospájanie hadíc na základni a sacieho koša so savicou a konala sa aj súťaž dvojíc o najlešie sanie. Samozrejme na týchto súťažiach nechýbali ani naši členovia, ktorí nás vynikajúco reprezentovali, veď v súťaži jednotlivcov získal v kategórii muži Andrej Sopko prvé miesto a v kategórii ženy získala prventvo Aneta Bartošová. v Súťaži dvojíc nás reprezentovali Mária Batunová a Dominika Chudiaková, ktoré skončili na výbornom druhom mieste. V požiarnom útoku do kopca dievčatá bojovali ako najviac vládali, no stačilo to len na (aj tak pekné) druhé miesto a muži skončili v silnej konkurencii na osmej priečke. Na záver sme sa ešte dobre vytancovali v obecnej sále a spokojný (z pre nás úspešnej súťaže) sme sa pobrali domov :-). Súťaže sa zúčastnili: Mária Batunová, Dominika Chudiaková, Miriam Marettová, Eva Batunová, Dominika Olíková, Aneta Bartošová, Kristína Kajanová, Lucia Jakubjaková, Peter Jakubjak, Filip Marko, Pavol Záhora, Michal Jakubjak, Marek Maretta, Pavol Dančo, Marek Jakubjak, Andrej Sopko, Miroslav Kurnota a Norbert Záhora.

 

Hasičská Ávia je už opravená, najmä zásluhou Andreja Sopku, Miroslava Kurnotu a Michala Duraja.

 

Dňa 21.08.2013 sa niektorí naši členovia zúčastnili prehliadky hasičskej stanice a hasičskej techniky na OR HaZZ v Dolnom Kubíne, kde mali možnosť zoznámiť sa s používanou hasičskou technikou a vyskúšať si ju.

 

V dňoch 31.07.2013 a 07.08.2013 sa na futbalovom ihrisku uskutočnil III. ročník súťaže Pretek jednotlivca členov DHZ Bziny. Súťažilo sa v kategórii muži ženy. Oproti predchádzajúcim ročníkom sa tohtoročnej súťaže zúčastnilo viac súťažiacich a takisto sme zaznamenali aj výrazne lepšie časy ako po minulé roky, čo malo za následok pomerne vyrovnané a tesné výsledky v konečnom poradí. V kategórii muži zvíťazil Peter Jakubjak pred Filipom Markom a Andrejom Sopkom a v kategórii ženy zvíťazila Michaela Jakubjaková pred Anetou Bartošovou a Dominikou Chudiakovou.

 

V sobotu 13.07.2013 sa u nás opäť konala hasičská súťaž, tento krát s netradičnou súťažnou disciplínou a s novým názvom (NE)NÁROČNÁ HASIČINA. Súťaže sa zúčastnilo celkom 10 hasičských družstiev. Nechýbali ani hasiči z poľských Wilkowíc. Víťazmi sa stali hasiči z Tvrdošína a hasičky z Liptovskej Lúžnej. Naši hasiči obsadili tretie miesto a hasičky skončili tiež tretie. Celou súťažou nás sprevádzal skvelý moderátor Miloš. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vydarenom priebehu súťaže.

Poďakovanie z DHZ Vyšný Kubín za pomoc na súťaži (Ne)náročná hasičina 2013.

Ďakujeme ženám zo Bzín, že boli ochotné nám požičať dve svoje členky a napriek tomu, že sme boli konkurencia, útok poctivo vykonali bez zákerností, čo nám len potvrdilo, že síce proti sebe súťažíme, stále nás spája to, že nás to baví a vytvárame si čím ďalej tým viac priateľov v kruhu rôznych DHZ, takže baby ešte raz Ďakujeme :-).

Ženám z Vyšného Kubína sa u nás podarilo vybojovať druhé miesto. Na spomenutej súťaži im pomáhali a nás veľmi pekne reprezentovali: Kristína Kajanová a Dominika Olíkova. Samozrejme dievčatám k druhému miestu dodatočne gratulujeme.

 

03.07.2013 bola dokončená povrchová úprava prívesneho hasičského vozíka. Najväčšiu zásluhu na tom majú: Miroslav Kurnota a Michal Duraj. Na oprave sa tiež podieľali: Michal Mlynarčík, Andrej Sopko, Pavol Dančo, Filip Marko, Juraj Záhora, Jozef Brtoš, Peter Jakubjak a Marek Jakubjak.

 

15.06.2013 sa u nás, po veľmi dlhom čase, opäť konala súťaž pod hlavičkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a to Celooravské kolo hasičských družstiev v kategórii dorast. Súťaže sa zúčastnili aj naši dorastenci a dorastenky. Celkovo súťažilo 20 družstiev. Naše dorastenky obsadili piate miesto a dorastenci jedenáste miesto.

 

Dňa 02.06.2013 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa konalo v obci Kraľovany. Naše hasičky a hasiči súťažili v kategórii ženy a v kategórii muži.

Ženy v súťažnej disciplíne štafeta 8 x 50 metrov dosiahli čas 94,0 sekúnd a disciplínu, tak ako minulý rok, vyhrali. Požiarny útok s vodou sa im však nevydaril a tak skončili na celkovom piatom mieste.

Muži v súťažnej disciplíne štafeta 8 x 50 metrov dosiahli čas 88,0 sekúnd a v disciplíne požiarny útok s vodou dosiahli čas 26,5 sekúnd. Tešili sa tak z celkového veľmi pekného piateho miesta.

Dobrovoľný hasičský zbor Bziny reprezentovali: Pavol Dančo, Michal Duraj, Michal Jakubjak, Peter Jakubjak, Filip Marko, Andrej Sopko, Pavol Záhora, Peter Sroka, Aneta Bartošová, Dominika Chudiaková, Petra Fejová, Lucia Jakubjaková, Michaela Jakubjaková, Miriam Marettová, Kristína Kajanová, Žaneta Podstrelená a Mária Batunová + Juraj Záhora a Vladimír Smolka.

 

25.05.2013 sme sa zúčastnili hasičskej súťaže Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne za účasti 17-tich súťažných družstiev. V katogórii ženy sa našim dievčatám, ktoré nastúpili v nových hasičských rovnošatách, napriek ich veľkému úsiliu podarilo získať 5. miesto a v kategórii muži sme skončili na výbornom 3. mieste s časom 24,51 s. Od druhého Vyšného Kubína nás delilo len neuveriteľných 5 stotín sekundy. Výťazom v kategórii ženy bol Vyšný Kubín a v kategórii muži Párnica. Táto súťaž bola pre nás výnimočná aj tým, že sme na ňu pricestovali konečne tak ako sa patrí a to na našej hasičskej Ávii.

Po súťaži sme boli spestriť oslavu krásneho životného jubilea nášmu členovi Jozefovi Podstrelenému.

 

Dňa 24.05.2013 sme sa zúčastnili overenia vedomostí z ochrany pred požiarmi na ÚzV DPO SR v Dolnom Kubíne. Skúška pozostávala z testových otázok a ústneho preskúšania. Všetci sme ju úspešne zvládli a získali odznak odbornosti III. stupňa. Odznak III. odbornosti stupňa získali: Peter Jakubjak, Marek Jakubjak, Michal Jakubjak, Filip Marko, Juraj Záhora, Jozef Podstrelený, Michal Duraj, Pavol Dančo, Pavol Záhora a Andrej Sopko.

 

Dňa 27.04.2013 sme začali s opravou prívesného hasičského vozíka.

 

Aj tento rok (2013) sme sa aktívne zúčastňovali na Veľkonočných sviatkoch najmä strážením Božieho hrobu (už aj s našimi dievčatami) a účasťou na slávnostnej Veľkonočnej vigílii na Bielu Sobotu. Boží hrob strážili: Michaela Marettová, Filip Marko, Miriam Marettová, Michal Duraj, Miroslav Kurnota, Michal Jakubjak, Pavol Dančo, Ján Beňuš, Ján Beňuš ml., Marek Jakubjak, Renata Jakubjaková, Lucia Jakubjaková, Peter Jakubjak, Jozef Podstrelený, Žaneta Podstrelená, Marek Maretta, Andrej Sopko, Pavol Záhora, Aneta Bartošová, Dominika Chudiaková, Peťa Fejová a Dominika Olíková. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, za ich ochotu a zodpovedný a dôstojný prístup.

 

28.03.2013 sme skompletovali získané, resp. zakúpené a následne upravené 4 kusy slávnostných uniforiem pre naše dievčatá.

 

Po dlhej dobe máme opäť pojazdný hasičský automobil. Vďaka nášmu p. starostovi Jánovi Beňušovi a poslancom obecného zastupiteľstva, bola pre náš zbor zakúpená hasičská Avia A31. Dnes, 09.02.2013, sme ju doviezli do Bzín. Zároveň p. Jozef Brtoš zakúpil aj nové plávajúce čerpadlo. Verím, že budú pre nás veľkým prínosom. Vážim si, že pán starosta v spolupráci s obecným zastupiteľstvom pomáhajú nášmu zboru. Fotky nájdete vo fotogalérii.

 

Dňa 03. 02. 2013 sa uskutočnila Výročná členská schôdza nášho zboru. Zhodnotili sme rok 2012, slávnostne sme prijali našich nových členov, odmenili najaktívnejších a prebrali sme najdôležitejšie úlohy, ktoré nás čakajú v tomto roku. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a vydarenom priebehu tejto akcie. Foto je vo fotogalérii.

 

2012

10.11.2012 bola na futbalovom ihrisku súťaž Pretek jednotlivca členov DHZ Bziny 2012. V kategórii muži zvíťazil Filip Marko pred Peťom Jakubjakom a Michalom Jakubjakom. V kategórii ženy zvíťazila Lucia Jakubjaková pred Anetkou Bartošovou a Peťou Fejovou.

 

Mottom dobrovoľného hasičstva je „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc“. A tak sme sa v sobotu 13.10.2012 rozhodli vyčistiť okolie nášho kostola. Pozametali sme opadané lístie zo stromov, uskladnili zámkovú dlažbu a vypílili sme divo rastúce kroviny. Akciu sme ukončili večernou opekačkou. Fotky sú vo fotogalérii.

 

06. 10. 2012 sme v našej obci prekontrolovali stav hydrantovej siete, ktorá slúži na zabezpečenie vody na hasenie požiarov. Zároveň sme sa oboznámili s formou zvolávania ohlasovania mimoriadnej udalosti v obci. Preskúšali sme si napojenie hydrantového nadstavca na podzemný hydrant a vytvorenie útočného vedenia. Uvedomili sme si, že cvičenie bolo veľmi potrebné, nakoľko sme hydrantovú sieť našli v zanedbanom stave, dokonca jeden hydrant sme nenašli a zvolávací systém nefunguje. Veríme, že spoločne s obecným úradom tento nežiadúci stav napravíme. Fotky sú vo fotogalérii.

 

Dňa 15. 09. 2012 sme sa vo Vyšnom Kubíne zúčastnili I. ročníka nočnej hasičskej súťaže do kopca o pohár obce Vyšný Kubín. Muži obsadili 6. miesto a ženy sa umiestnili na 4. mieste. Naše ženy mali opäť veľkú smolu, tentokrát im 3. miesto ušlo o neuveriteľných iba 0,08 sekundy. Fotky sú vo fotogalérii.

 

Od 14. 09. 2012  zabezpečujeme našu činnosť aj cez Centrum voľného času.

 

Dňa 2. septembra 2012 sme sa zúčastnili okresného kola súťaže dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa konalo na futbalovom ihrisku v obci Dlhá nad Oravou. Naše hasičky a hasiči súťažili v kategórii ženy a v kategórii muži. Celkový výsledok súťaže obidvoch súťažných kolektívov bol tento rok poznamenaný veľkou smolou počas celej súťaže, spôsobenou najmä tým, že sme boli nútení súťažiť na požičanej hasičskej striekačke. Naša striekačka je momentálne nefunkčná. Ženy v súťažnej disciplíne požiarny útok s vodou dosiahli čas 50,5 s a v štafete 8 x 50 metrov čas 98 s, čím z celkového počtu 8 súťažných družstiev obsadili siedme miesto. Muži v súťažnej disciplíne požiarny útok s vodou dosiahli čas 26,1 s a v štafete 8 x 50 metrov čas 84+5 s a z celkového počtu 18 súťažných družstiev obsadili siedme miesto. Foto je vo fotogalérii. Za poskytnutie automobilu na prevoz hasičskej striekačky a občerstvenie ďakujeme p. Jozefovi Brtošovi.

 

28.08.2012 sme sa za prítomnosti kpt. Petra Dúhu a npor. Ing. Petra Jakubjaka zúčastnili prehliadky priestorov hasičskej stanice a hasičskej techniky OR HaZZ v Dolnom Kubíne. Súčasťou prehliadky bola aj prednáška o Hasičskom a záchrannom zbore (viď. fotogaléria).

 

Po dlhých rokoch sa dňa 22.07.2012 (nedeľa) na Bzinách konala hasičská súťaž. Súťaže sa zúčastnilo hasičské družstvo z Kňažej, Oravskej Poruby, Vyšného Kubína, Pucova, Pokryváča, 2 družstvá z Wilkowíc a 3 družstvá zo Bzín. Naši hasiči si počínali veľmi dobre, keď dievčatá zvíťazili s výsledným časom 27,33 smuži obsadili vo svojej kategórii druhé miesto s časom 21,76 s a zmiešané družstvo skončilo s časom 23,51 s na treťom mieste. V kategórii muži zvíťazilo hasičské družstvo z Oravskej Poruby s výsledným časom 21,01 s. Vo štvrtok bola posúťažná opekačka pre našich členov, ktorí sa zúčastnili súťaže. Fotky nájdete vo fotogalérii.

 

V sobotu 04.08.2012 sme na Bzinách urobili bránu pre mladomanželov. Foto je vo fotogalérii v časti brána.

 

V Oravskej Porube sa v sobotu 16. 06. 2012 uskutočnila súťaž PLAMEŇ, pre mladé kolektívy z celej Oravy. Zúčastnili sa ho aj naši Plameniaci, ktorí veľmi pekne reprezentovali náš hasičský zbor a obec Bziny. Z 20-tich zúčastnených družstiev skončili na 13 mieste. Vo fotogalérii sú fotky aj z tejto akcie.

 

Vyzerá to tak, že končene budeme mať aj ženské súťažné družstvo. Prvý tréning mali "naše ženy" 13. 06. 2012. Len tak ďalej dievčatá. Foto je vo fotogalérii.

 

Dňa 08. a 09. 06. 2012 sme vďaka nášmu členovi p. Jozefovi Brtošovi boli na Chate na Kubínskej holi. Ďakujeme. Fotky nájdete vo fotogalérii. 

 

V nedeľu 03. 06. 2012 sme sa vo Vyšnom Kubíne zúčastnili veľmi pekne zorganizovaného II. ročníka Trojičného útoku obce Vyšný Kubín. Skončili sme na výbornom 4. mieste s prekvapujúcim a na naše podmienky parádnym časom 23,48 s. Víťazom sa stala Párnica. Fotky zo súťaže sú vo fotogalérii.

 

Ďakujem p. Jozefovi Podstrelenému za poskytnutie automobilu na odvoz našich Plameniakov na súťaž v Oravskej Porube, konanej dňa 16.06.2012 a p. Jozefovi Brtošovi za vyhotovenie základne a dvoch terčov pre hasičský šport a poskytnutie automobilu na odvoz súťažného družstva na súťaž do Vyšného Kubína 03.06.2012.