Zloženie Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Dolnom Kubíne

Územný výbor

Ing. Vladimír Mrekaj

predseda

JUDr. Karol Trojan

podpredseda, veliteľ

Ing. Peter Jakubjak

predseda preventívnej komisie

Marián Jurky

predseda komisie mládeže

Peter Sršeň

tajomník

Ing. Jaroslav Karas

člen ÚzV

Ing. Peter Bakala

člen ÚzV

 

Plénum

Ing. Vladimír Mrekaj

ORS

JUDr. Karol Trojan

Suchá Hora

Ing. Peter Jakubjak

Bziny

Marián Jurky

Vasiľov

Jozef Straka

Lomná

Peter Sršeň

Dolný Kubín

Mgr. Miroslav Záň

Žaškov

Ján Janota

Medzibrodie

Ján Kubica

Or. Podzámok

Vladimír Šinál

Liesek

Anton Majkút

Or. Veselé

Mgr. Pavol Šróba

Zuberec

Štefan Kľuska

Hruštín 

Pavol Kuloštiak

Štefanov nad Oravou

Tomáš Plutinský

Námestovo

Ladislav Murín

Oravská Lesná

Ing. Jaroslav Karas

OR HaZZ Dolný Kubín

Ing. Peter Bakala

OR HaZZ Námestovo

 

Kontrolná a revízna komisia

Patrik Lieskovský

Čimhová - Predseda

Ing. Vladimír Piták

Rabča

Michal Polunc

Or. Podzámok

 

OVS         

Július Molnár

Medzibrodie

Ľubomír Knapík

Zábiedovo

Bc. Marek Ondrek

Beňadovo

 

Preventívna komisia

Mgr. Štefan Balcerčík

Námestovo

Václav Pilarčík

Habovka 

Ján Kaprálik st. 

Záskalie

 

Komisia mládeze

Barbora Dibdiaková

Veličná

Marcel Tomlan

Vitanová

Anton Majkút 

Or. Veselé