Súčasnosť

Dobrovoľný hasičský zbor Bziny má 86 členov, toho 16 žien.

 

Členovia výboru Dobrovoľného hasičského zboru Bziny

 

 

predseda:

Peter Jakubjak 

 

 

veliteľ - podpredseda:

Pavol Dančo

 

 

veliteľ - podpredseda:

Juraj Záhora

(zodpovedný za súťažné družstvo dorast PLAMEŇ)

 

tajomník:

Jozef Brtoš

 

 

revízor:

Dominika Chudiaková

 

 

preventivár:

Marek Jakubjak

 

 

referent mládeže:

Filip Marko

(zodpovedný za súťažné družstvo muži ženy)

 

organizačný referent:

Jozef Podstrelený

 

 

strojník:

Pavol Záhora

 

 

strojník:

Michal Duraj

 

 

referent žien:

Petra Fejová