Plánované akcie v roku 2017

apríl

Výročná členská schôdza za rok 2015, Bziny

14. - 15. apríl

Stráž Božieho hrobu

 

Vybudovanie hasičskej skrine s náradím, Bziny

 

Kontrola hydrantovej siete v obci Bziny

 

Preventívne protipožiarne kontroly v obci, Bziny

 

Zawody Sportowo-Pozarnicze v Poľsku

 

Okresné kolo Dobrovoľných hasičských zborov - muži / ženy

 

VII. ročník Trojičného útoku obce Vyšný Kubín

1. júl

VI. ročník (Ne)náročná hasičina v obci Bziny

 

VII. ročník Pretek jednotlivca členov DHZ Bziny

 

VI. ročník Nočnej hasičskej súťaze do kopca v obci Vyšný Kubín

 

Hasičská súťaž v Českej republike – Krásná – Mohelnice