Plán údržby hasičskej techniky

skupina

Meno a priezvisko

Mesiac, kedy sa má vykonať údržba

A

Filip Marko

január

apríl

júl

október

Pavol Záhora

Norbert Záhora

Peter Jakubjak

Jozef Podstrelený

Marek Maretta

B

Pavol Dančo

február

máj

august

november

Anton Vozatár

Tomáš Záhora

Jozef Chudiak

Michal Duraj, ml.

Peter Tabačka

C

Juraj Záhora

marec

jún

september

december

Michal Duraj

Jiří Dvořák

Michal Mlynarčík

Andrej Sopko

František Kajan