Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Bziny

p.č.

priezvisko a meno

rok narodenia

hodnosť

1

Adamec Ján

1972

zbormajster

2

Miriam Banďošová

1995

starší hasič

3

Bartošová Aneta

1996

vrchný hasič

4

Batunová Eva

1995

starší hasič

5

Batunová Mária

1991

starší hasič

6

Bencúr František

1953

starší hasič

7

Beňuš Ján

1970

mladší zbormajster

8

Beňuš Peter

1975

 

9

Brtoš Jozef

1964

mladší zbormajster

10

Brtoš Jozef ml.

1996

 

11

Brtošová Martina

1994

 

12

Cengel Jozef

1958

rotník

13

Chudiak Jozef

1995

vrchný hasič

14

Chudiaková Dominika

1997

vrchný hasič

15

Dančo Pavol

1970

mladší zbormajster

16

Danko Martin

1997

 

17

Duraj Jakub

1996

 

18

Duraj Jaroslav

1961

rotník

19

Duraj Ľudovít

1957

 

20

Duraj Matej

1997

 

21

Duraj Michal

1992

nadrotník

22

Duraj Michal ml.

1997

vrchný hasič

23

Duraj Peter

1973

 

24

Duraj Štefan

1971

starší hasič

25

Dvořák Jiří

1993

starší hasič

26

Ďuranová Lenka

1995

starší hasič

27

Feja Peter

1972

vrchný hasič

28

Fejová Petra

1996

vrchný hasič

29

Filipek Alojz

1953

rotník

30

Hrubjak Alojz

1975

 

31

Jakubjak Marek

1982

technik

32

Jakubjak Michal

1984

starší technik

33

Jakubjak Peter

1981

mladší inšpektor

34

Jakubjaková Michaela

1990

starší hasič

35

Jakubjaková Renáta

1990

starší hasič

36

Janák Lukáš

1998

 

37

Kajan František

1966

nadzbormajster

38

Kajan Zdeno

1972

 

39

Kajanová Kristína

1995

vrchný hasič

40

Kurnota Miroslav

1993

starší hasič

41

Laurinčík Ján

1983

 

42

Laurinčík Jozef

1982

 

43

Maretta Marek

1992

vrchný hasič

44

Marettová Miriam

1996

vrchný hasič

45

Marko Filip

1987

mladší zbormajster

46

Marko Jakub

1989

 

47

Marková Lucia

1989

starší hasič

48

Matejek Martin

1993

vrchný hasič

49

Michalko Juraj

1972

 

50

Mikula Jozef

1991

starší hasič

51

Mikula Martin

1997

 

52

Mlynarčík Michal

1993

vrchný hasič

53

Olík Ján

1948

nadrotník

54

Olíková Dominika

1987

vrchný hasič

55

Otrubová Dominika

1996

vrchný hasič

56

Podstrelený Jozef

1963

nadrotník

57

Podstrelený Jozef ml.

1987

 

58

Podstrelená Žaneta

1994

vrchný hasič

59

Poláčik František

1955

nadrotník

60

Pšenák Ján

1956

 

61

Pšenák Ján ml.

1981

 

62

Pšenák Jozef

1963

vrchný hasič

63

Pšenák Milan

1958

vrchný hasič

64

Puškáš Pavol

1987

 

65

Smolka Vladimír

1966

starší zbormajster

66

Sopko Andrej

1993

nadrotník

67

Sroka Peter

1984

starší hasič

68

Sroka Rudolf

1982

 

69

Štiga Jozef

1968

 

70

Štiga Pavol

1948

nadrotník

71

Tabačka Peter

1997

vrchný hasič

72

Tkáč Adrián

1995

 

73

Vozatár Anton

1981

mladší zbormajster

74

Záhora Eugen

1947

nadrotník

75

Záhora František

1951

rotník

76

Záhora Juraj

1959

nadzbormajster

77

Záhora Juraj ml.

1984

 

78

Záhora Juraj

1960

rotník

79

Záhora Lukáš

1986

rotník

80

Záhora Norbert

1992

rotník

81

Záhora Pavol

1993

nadrotník

82

Záhora Stanislav

1956

 

83

Záhora Tomáš

1986

 

84

Záhora Vladimír

1956

vrchný hasič

85

Záhora Vladimír

1979