Súťaže

 

 

 

rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

rok 2017

 

 

 

 

 

 

rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2015

 

 

 

 

 

 

 

rok 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2013

 

 

 

 

 

rok 2012

 

 

 

 

 

 

 

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne - PS12

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne - šport

Hasičská súťaž v Krásnej - Mohelnice (CZ)

(Ne)náročná hasičina vBzinách

Okresné kolo v Bzinách

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne - PS12

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne - šport

 

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne - PS12

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne - šport

(Ne)náročná hasičina vBzinách

Okresné kolo v Dolnom Kubíne

Hasičská súťaž v Oravskej Porube

Hasičská súťaž v Oravskom Podzámku

 

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne

Hasičská súťaž v Krásnej - Mohelnice (CZ)

Hasičská súťaž v Oravskej Porube

Hasičská súťaž v Oravskom Podzámku

Hasičská súťaž v Istebnom

Okresné kolo v Sedliackej Dubovej

(Ne)náročná hasičina v Bzinách

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne

 

Hasičská súťaž v Buczkowiciach (PL)

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne

(Ne)náročná hasičina v Bzinách

Hasičská súťaž v Krásnej - Mohelnice (CZ)

Krajské kolo v Hliníku nad Váhom

Okresné kolo v Kraľovanoch

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne

 

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne

Hasičská súťaž v Liptovskej Lúžnej

Hasičská súťaž v Chlebniciach

Hasičská súťaž v Oravskej Porube

Hasičská súťaž dorastu celej Oravy

(Ne)náročná hasičina v Bzinách

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne

Okresné kolo v Párnici

Hasičská súťaž v Buczkowiciach (PL)

 

Hasičská súťaž v Buczkowiciach (PL)

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne

(Ne)náročná hasičina v Bzinách

Okresné kolo v Kraľovanoch

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne

 

Nočný útok do kopca vo Vyšnom Kubíne

Okresné kolo v Dlhej nad Oravou

Hasičská súťaž v Bzinách

 

Trojičný útok vo Vyšnom Kubíne

MUŽI

 

 

 

 

 

 

3. miesto

 

 

 

17. miesto

7. miesto

1. miesto

7. miesto

 

3. miesto

 

3. miesto

4. miesto

 

7. miesto

6. miesto

8. miesto

7. miesto

6. miesto

 

nehodnotené

9. miesto

4. miesto

4. miesto

 

6. miesto

5. miesto

 

5. miesto

 

 

 

 

3. miesto

6. miesto

14. miesto

nehodnotené

 

nehodnotené

8. miesto

3. miesto

5. miesto

3. miesto

 

6. miesto

7. miesto

2. miesto

3. miesto

4. miesto

ŽENY

 

 

3. miesto

1. miesto

 

1. miesto

4. miesto

1. miesto

2. miesto

 

1. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

4. miesto

 

 

1. miesto

3. miesto

5. miesto

 

2. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

 

 

2. miesto

1. miesto

1. miesto

10. miesto

1. miesto

2. miesto

 

4. miesto

4. miesto

2. miesto

3. miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

2. miesto

nehodnotené

 

 

2. miesto

3. miesto

5. miesto

5. miesto

 

4. miesto

7. miesto

1. miesto

 

 

 

Pretek jednotlivca členov DHZ Bziny

 

1. miesto

 

2. miesto

 

3. miesto

 

rok 2018

 

 

 

rok 2017

 

 

rok 2016

 

 

rok 2015

 

 

rok 2014

 

 

rok 2013

 

 

rok 2012

 

 

rok 2011

Jozef Chudiak

 

Erika Konšťáková

 

Filip Marko

Dominika Chudiaková

 

Filip Marko

Žaneta Podstrelená

 

Filip Marko

Aneta Bartošová

 

Filip Marko

Aneta Bartošová

 

Peter Jakubjak

Michaela Jakubjaková

 

Filip Marko

Lucia Jakubjaková

 

Peter Jakubjak

Peter Jakubjak

Michal Duraj, ml.

Petra Fejová

 

Peter Jakubjak

Aneta Bartošová

 

Jozef Chudiak

Aneta Bartošová

 

Peter Tabačka

Dominika Chudiaková

 

Pavol Dančo

Dominika Chudiaková

 

Filip Marko

Aneta Bartošová

 

Peter Jakubjak

Aneta Bartošová

 

Filip Marko

Filip Marko

 

Adela Kotúľová

 

Jozef Chudiak

Petra Fejová

 

Peter Jakubjak

Dominika Olíková

 

Jozef Chudiak

Žaneta Podstrelená

 

Andrej Sopko

Lenka Ďuranová

 

Andrej Sopko

Dominika Chudiaková

 

Michal Jakubjak

Petra Fejová

 

Pavol Záhora