prihláška

28.10.2012 13:27

 

Prihláška po vyplnení slúži ako evidenčná karta OV resp. ÚzV DPO

*Vyplňuje iba OV resp. ÚzV DPO                  

* evidenčné číslo:                      /

 

 

Prihláška – evidenčná karta

 

Priezvisko a meno: .............................................................................................................

 

Dátum a miesto narodenia: .................................................................................................

 

Bydlisko (presná adresa i PSČ): ........................................................................................

 

Prihlásený za člena dňa: ....................................................................................................

 

* členom DPO od (deň, mesiac a rok) ...............................................................................

 

 

*Záznam o priznaní, povýšení a prepožičaní hodností

                uznesením

 

                           

                            hodnosť

 

 odo dňa

orgánu

   číslo 

  dátum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Iné záznamy: .....................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Záznam o udelení vyznamenaní:

                 uznesením

        

             Druh vyznamenania

   

  Poznámka

  orgánu

     číslo

  dátum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Záznam o udelení odznakov odbornosti:

   

   Dátum skúšky

        Orgán, ktorý

        odznak udelil

 

     Druh odznaku

 

     Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Záznam o školeniach ukončených skúškou:

                         

                           Druh školenia

         Dátum

         skúšky           

      

          Miesto