Archív článkov

khjfjk

01.03.2013 16:04
hjvjkvhvhj

Informácie o Dobrovoľných hasičských zboroch

28.10.2012 14:02
DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ napomáha vytvárať pre...

Deľba práce funkcionárov vo výbore Dobrovoľného hasičského zboru

28.10.2012 13:59
Základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR je dobrovoľný hasičský zbor. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR, Zákonom o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Orgány DHZ sú : Výročná členská...

Ako sa stať členom DPO SR

28.10.2012 13:44
Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v obci, alebo právnickej osobe....

prihláška

28.10.2012 13:27
  Prihláška po vyplnení slúži ako evidenčná karta OV resp. ÚzV DPO *Vyplňuje iba OV resp. ÚzV DPO                   * evidenčné...

ako

28.10.2012 13:24
  Ako sa stať členom DPO SR Členov delíme na činných a prispievajúcich. Členom – dobrovoľným hasičom DPO SR môže byť každý občan SR, ktorý dovŕšil 15 rokov veku, riadi sa Stanovami DPO SR a programom činnosti DPO SR, podieľa sa na jej činnosti, platí členské príspevky a pracuje v DHZ v...
Záznamy: 1 - 6 zo 6